KnifeCenter.com Presents PARTS OF THE KATANA

Katana Kashira Menuki Tsuba Saya Fuchi Koiguchi Kurikata Obitori Kanagu Kogiri Kogai and Kozuka
 Tsuba Kozuka-Bitsu Seppa Dai Mimi Nakago-Ama Kogai-Bitsu  Fuchi Kashira Menuki

RETURN TO SWORD PAGE